Työsuojeluhenkilörekisteri

Työsuojeluhenkilörekisteri on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnoima ja Työturvallisuuskeskuksen ylläpitämä rekisteri, johon tallennetaan työpaikkojen työsuojeluyhteistoimintahenkilöstön tietoja.


Työnantajan on lakisääteisesti ilmoitettava työsuojeluhenkilörekisteriin työsuojelun yhteistoimintahenkilöiden nimet ja yhteystiedot.
Ilmoitusvelvollisuus perustuu lakiin, Laki työsuojeluhenkilörekisteristä (1039/2001)

Työsuojeluhenkilöilmoituksen tekee työsuojelupäällikkö tai muu työnantajan valtuuttama henkilö.

Ilmoitettavat tiedot

Työnantajan on lakisääteisesti ilmoitettava työsuojeluhenkilörekisteriin seuraavien henkilöiden yhteystiedot ja syntymäaika:

  • työsuojelupäällikkö
  • työsuojeluvaltuutetut
  • työsuojeluvaravaltuutetut
  • työsuojelutoimikunnan tai vastaavan jäsenet
  • työsuojeluasiamiehet
sekä lisäksi
  • työterveyshuoltopalvelujen tuottaja.

Lisäksi työantaja voi ilmoittaa päätoimisten työsuojeluhenkilöiden  sekä työterveyslääkärien, työpsykologien, työterveyshoitajien ja työfysioterapeuttien yhteystiedot.

Lisätietoja

Työturvallisuuskeskus, puh. (09) 61 6261 / rekisteri, fax (09) 612 1287,  rekisteri@ttk.fi