TTKUutiset

16.4.2014 9.00TTK Toimintaa 2013: Parempi työ – Työ sujuu, voidaan hyvin

Uudistetun strategian jalkauttaminen ohjasi TTK:n toimintaa koko vuoden 2013. Strategiset tavoitteet ovat Parempi työ, Toiminta verkostoissa, Asiakkaan arjen helpottaminen ja Henkilöstö, korostaa toimitusjohtaja Jorma Löhman TTK Toimintaa 2013 -kertomuksessa.

Lue lisää | 0 Kommenttia

 

14.4.2014 13.27Pienyrityksille opastusta kemikaaliriskien hallintaan

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on uusinut suositun Pienyritysten kemikaali- ja turvallisuusriskien hallinta -oppaan mm. päivittämällä säädösvaatimuksia sekä käytännön ohjeistusta.

Lue lisää | 0 Kommenttia

 

10.4.2014 12.18Työolobarometri 2013: Suurissakin myllerryksissä kuntien työolojen kehitys silti myönteistä

Kunnat elävät parhaillaan keskellä monia myllerryksiä ja uudistuksia, jotka vaikuttavat kuntatyöntekijöiden arkeen. Siitä huolimatta kunta-alan työolot ovat työelämätutkimusten mukaan kehittyneet pääosin myönteisesti. Työolobarometrissa 2013 kunta-alalla arvioitiin aikaisempia vuosia heikommaksi työpaikan taloudellinen tilanne ja työpaikan varmuus, mutta työsuhteiden pysyvyys kunta-alalla koetaan edelleen suhteellisen hyvänä. Viestintä kuntatyöpaikoilla on parantunut ja henkilöstö kokee työssä oppimisen merkityksen kasvaneen. Monet kuntatyöntekijät kokevat työssään asiakasväkivaltaa tai sen uhkaa.

Lue lisää | 0 Kommenttia

 

8.4.2014 12.18Stressi hallinnassa! EU-kampanja kampittaa työperäistä stressiä

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston Terveellinen työ -kampanjan 2014–2015 teemana on työperäisen stressin ja muiden psykososiaalisten riskien hallinta. EU-laajuisen kampanjan virallinen avaustilaisuus pidettiin 7.4.2014. Brysselissä.

Lue lisää | 0 Kommenttia

 

3.4.2014 15.28Väkivallan uhkaa työssä torjuttava tehokkaammin

Väkivaltaa ja sen uhan torjuntaa työssä selvittäneen työryhmän mukaan työnantajien tietoisuutta väkivallan uhan hallinnan keinoista on lisättävä, jotta väkivaltatilanteita voitaisiin tehokkaammin ehkäistä. Velvoite väkivallan uhan hallintaan on ensisijaisesti työnantajilla, mutta siihen tarvitaan työntekijöiden ja työterveyshuollon aktiivista osallistumista. Eri osapuolten on tunnistettava velvollisuutensa tilanteen parantamiseksi.

Lue lisää | 0 Kommenttia

 

26.3.2014 13.14Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2014: Kuormitustekijät hallintaan - Parempi työ -alueellisia seminaareja

Kansainvälisen työjärjestön ILOn koordinoimaa Kansainvälistä työturvallisuuspäivää vietetään 19. kerran maanantaina 28.4.2012 maailmanlaajuisesti. Työturvallisuuskeskus (TTK) huomioi päivän vieton järjestämällä maksuttoman Kuormitustekijät hallintaan - Parempi työ -seminaarin 28.4.2014 klo 8.30-12 Jyväskylässä, Lappeenrannassa, Mikkelissä, Porissa ja Oulussa yhteistyössä aluehallintovirastojen (AVI) kanssa.

Lue lisää | 0 Kommenttia

 

kansainvalinen tyoturvallisuuspaiva otsikkokuva


Kuormitustekijät hallintaan  - parempi työ 28.4.2014

Alueellisten aamupäiväseminaarien ohjelmat ja lisätietoa aiheesta Työturvallisuuspäivän verkkosivulta
rssPAREMPI TYÖ blogi

7.4.2014 8.46Työhyvinvointi - tulos vai edellytys?

Olen muutaman kerran ollut mukana keskusteluissa, joissa painotetaan työhyvinvointia tuloksena. Työpaikalla ei olla tekemässä työhyvinvointia, vaan töitä. Aivan. Harvalla työpaikalla työsopimukseen kirjataan työntekijän tehtäväksi työhyvinvoinnin tuottaminen itselle.


Lue lisää | 1 Kommentti

 

25.3.2014 10.45Esimies ja ryhmä tekevät tulosta

Kerron alkuun aidon esimerkin työpaikasta, jossa esimies ja ryhmä tekevät tulosta. Tässä tapauksessa sitä tekevät toimitusjohtaja ja henkilöstö.

Lue lisää | 0 Kommenttia

 

AJANKOHTAISTA

14.4.2014 ISO TEHTÄVÄ TYÖSUOJELUN KEHITTÄMISEKSI - Kysely kunta- ja kirkon alalle TTK:n verkkopalvelujen käytöstä

Kaikille kunta- ja kirkon alan työsuojelutoimijoille on lähetetty sähköinen kysely TTK:n verkkosivujen ja sosiaalisen median hyödyntämisestä työpaikoilla. Vastausaikaa on 30.4.2014 saakka.

Lue lisää

 

29.1.2014 Terveellinen työ -kampanja 2014–2015

EU-OSHAn seuraava Terveellinen työ -kampanja 2014–2015 teemana Stressin ja psykososiaalisten riskien hallinta työssä käynnistyy huhtikuussa 2014. Kampanja tukee ja ohjaa työntekijöitä ja työnantajia tunnistamaan stressin ja torjumaan sitä tehokkaasti työpaikalla. Se tarjoaa myös käytännön työvälineitä.

Lue lisää