Työhyvinvoinnin portaat – viisi vaikuttavaa askelta

Työhyvinvointi tarkoittaa

  • Turvallista, terveellistä, tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset työntekijät ja työyhteisöt tekevät hyvin johdetussa organisaatiossa.
  • Työntekijät ja työyhteisöt kokevat  työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi, ja heidän mielestään työ tukee heidän elämänhallintaansa.

(Lähde: Työhyvinvointi – uudistuksia ja hyviä käytäntöjä, TTL/EU Progress - rahoitusohjelma)


Työhyvinvoinnin portaat -toimintamalli
Väline työhyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen, kestävään kehittämiseen. Perustana ovat ihmisen perustarpeet: psykofysiologiset perustarpeet, turvallisuuden tarve, yhteenkuuluvuuden tarve, arvostuksen tarve ja itsensä toteuttamisen tarve. Hyvinvoinnin edellytyksenä on, että nämä tarpeet tyydyttyvät työssä ja elämässä. Myönteiset vaikutukset heijastuvat koko organisaatioon.

Työhyvinvoinnin portaat -koulutus
Koulutuksessa tutustutaan porras portaalta yksilön, yhteisön ja koko organisaation mahdollisuuksiin ja keinoihin kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämisessä. Päämääränä on, että työhyvinvointi nähdään työpaikalla osana jokapäiväistä toimintaa ja johtamista.

Tervetuloa yhdessä ottamaan askeleita kohti työniloa ja innostusta!

Työturvallisuuskeskus tarjoaa sekä avointa, että työpaikkakohtaisesti räätälöityä koulutusta.


Työhyvinvoinnin portaat -malli