Satamaoperointiala

Satamaoperointialalla satamissa työskentelee noin 3000 työntekijää, 400 toimihenkilöä ja 300 esimiestehtävissä olevaa. Satamien toiminta on kehittynyt merkittävästi tietotekniikan ja koneistumisen seurauksena. Suurin osa tämän päivän satamatöistä tehdään työkoneilla.


Sataman ahtaajat toimivat muun muassa työkoneenkuljettajina, satamanosturinkuljettajina, taljareina eli tavaranmerkitsijöinä, ja surrareina, eli lastinkiinnittäjinä. Tyypillisiä työkoneita satamissa ovat erilaiset trukit ja vetomestarit, eli terminaalitraktorit. Konttisatamissa käytetään konttien siirtoon lukkeja ja kurottajia. Satamien ahtaajat ovat ammattilaisia, joiden koulutuksesta pääasiallisesti vastaavat satamissa toimivat yritykset. Työtaitojen ja teknisten asioiden lisäksi koulutuksessa työturvallisuudella on merkittävä rooli.

Satama-alan työalatoimikunta tekee aktiivista yhteistyötä Työturvallisuuskeskuksen kanssa ja tukee alalla tehtävää turvallisuustyötä mm. suunnittelemalla ja toteuttamalla työsuojelukoulutusta ja työsuojelutiedotusta sekä edistämällä työsuojeluyhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Näistä ja muista asioista löydät lisätietoa näiltä verkkosivuilta.