Turvallisuus hallintaan -oppimisverkosto

Turvallisuus hallintaan kuntatyössä -hanke toteutetaan kunta-alalla vuosina 2013 - 2015.


Hankkeen avulla halutaan nostaa työturvallisuustoiminnan ja turvallisuusjohtamisen arvostusta kunta-alan työpaikoilla. Lähtökohtana on nolla tapaturmaa -ajattelu. Kaikki tapaturmat ovat torjuttavissa. Työstä pitää päästä joka päivä terveenä kotiin.


Tavoitteeksi on asetettu se, että tapaturmien määrään ja taajuuteen saadaan vähintään 25 prosentin vähennys vuoteen 2015 mennessä. Turvallisuutta ja työympäristöä parantamlla luodaan myös työhyvinvointia. Turvallisessa työpaikassa on ilo tehdä töitä.


Turvallisuusjohtaminen avainasemassa

Kärkenä hankkeessa on työtapaturmien ja ammattitautien ennalta ehkäisy ja häiriötön toiminta.


Olemassa olevia työturvallisuuteen liittyviä tutkimuksia ja toimintamalleja hyödynnetään työpaikoilla.


Työn vaarojen tunnistus sekä riskien ja kuormituksen arviointi ja hyvä hallinta liitetään osaksi päivittäistä johtamista ja työntekoa.


Laatu ja tuottavuus paranevat

Hankkeessa nostetaan esiin myös huonon työturvallisuuden kustannukset ja työturvallisuustoiminnalla aikaan saatavat kustannussäästöt. Työturvallisuutta parantamalla parannetaan myös toiminnnan laatua, nostetaan tuottavuutta ja vähennetään kustannuksia, kun häiriöt vähenevät.


Hankkeen toteuttaa Työturvallisuuskeskuksen Kuntaryhmä yhteistyökumppaneineen.

Lisätietoja hankkeesta:
asiantuntija Timo Suurnäkki, p. 0400 706 193, etunimi.sukunimi@ttk.fiTurvallisuus hallintaan kuntatyössä -seminaarin aineisto

Aika           Torstai 21.5.2015 klo 12.00–16.00

Paikka        Kevan auditorio, Unioninkatu 43, Helsinki

 

Ohjelma 

Seminaarin puheenjohtaja Taija Hämäläinen, KT Kuntatyönantajat


Turvallisuuden hallinta kuntatyössä – mistä on kysymys?

Timo Suurnäkki, Työturvallisuuskeskus
Turvallisuus hallintaan kuntatyössä - esitys 210515 (pdf) (285 KB)


Onko turvallisuus halinnassa?

Mitä kertovat kunta-alan tuoreet tapaturmatilastot?

Työturvallisuuspäällikkö Janne Sysi-aho, Tapaturmavakuutuslaitosten liitto
Onko turvallisuus hallinassa TVL Janne Sysi-aho 21052015 (pdf) (430.4 KB)

Työpaikka kunta palkansaajat_Janne Sysi-aho_21052015 (pdf) (349.7 KB)


Tapaturmatilastot avautuvat kun ne avataan!

 Työhyvinvointipäällikkö Katri Mannermaa, Satakunnan sairaanhoitopiiri
              Tapaturmatilastot avautuvat Katri Mannermaa 210515 (pdf) (178.3 KB)           

 Minkälaisia toiminta-ajatuksia uudet tiedot herättelevät?

  

Kohti nollaa tapaturmaa -ajattelu- ja toimintatapa – parempaa työn hallintaa! Onko inhimillisellä virheellä sijaa Nollassa?

Vanhempi asiantuntija Mika Liuhamo, Työterveyslaitos
Minkälaisia toiminta-ajatuksia kuultu herättää?
Liuhamo Kohti Nollaa tapaturmaa 21052015 (pdf) (390.4 KB)


Linkit esityksessä mainittuihin tietokortteihin

 Ja mitä turvallisuuden hallinnan vaje aiheuttaa, maksaa?

 Kevan Kaari –laskuri raksuttaa…

Työelämäasiantuntija Risto Kaartinen, Keva                   

http://finkeva.github.io/Kaari-laskuri/esitykset/Tyokyvyttomyys_maksaa_kuntaorganisaatioille.html

 

Pilottityöpaikat esittäytyvät

 - millaista on tapaturmapainotteinen turvallisuuden hallinta nyt?

 - millaisia tapaturmatorjuntatyötä tavoitellaan?


Työsuojelupäällikkö Kari-Pekka Vuori ja työsuojeluvaltuutettu Jari Åström
Lohjan kaupunki
Lohjan kaupunki_pilotti_Kari-Pekka_VuoriJari_Åstöm_210515 (pdf) (231.2 KB)

 

Lohjan seurakunta
Lohjan srk pilotti 21052015 (pdf) (418.4 KB)
Kun näin on, niin … kuinka eteenpäin?

Turvallisuus hallintaan kuntatyössä - työpajat syksy 2015 (pdf) (44 KB)

Seminaarin alustusten videot 

https://vimeo.com/album/3775345

Turvallisuus hallintaan -uutiskirje 2/2015

Arvoisa vastaanottaja!

 

1. Järjestämme Turvallisuus hallintaan kuntatyössä -seminaarin torstaina 21.5.2015 kello 12.00–16.00 Helsingissä, Kevan auditoriossa, osoite Unioninkatu 43. Ilmoittautuminen on nyt käynnissä. Kevan auditorioon mahtuu vain rajallinen määrä väkeä. Noin 100 ensin ilmoittautunutta voidaan ottaa mukaan, joten tehkää osallistumispäätös ja toimikaa joutuisasti. Tilaisuus on ohjelman osalta maksuton.

Voitte myös seurata tilaisuutta internetin kautta, ja sinnekin ilmoittaudutaan.


Ohjelmassa on luvassa mm. tuoreita ja yllättäviä tuloksia kunta-alan tapaturmakehityksestä sekä tapaturmatietojen hyväksikäytöstä työpaikoilla. Ajatusta avarretaan myös Nolla tapaturmaa -toiminnasta ja inhimillisistä virheistä. Entä mitä turvallisuuden vaje maksaa? Ja millaista turvallisuustyötä tehdään kahdella työpaikalla, joiden toimintaa seurataan jatkossa mm. uutiskirjeissä.

 

Tilaisuus valmistelee syksyn 2015 aikana järjestettäviä alueellisia oppimistyöpajoja. Näistä kerromme lisää 21.5.2015 ja tulevissa uutiskirjeissä.

Lue lisää tai ilmoittaudu + katso ohjelma tästä Turvallisuus hallintaan tai Turvallisuus hallintaan -webinaari  

 

2. Jo ennen edellä mainittua tilaisuutta TTK järjestää yhteistyössä aluehallintovirastojen työsuojeluvastuualueiden kanssa Kansainväliseen työturvallisuuspäivän 28.4.2015 aikana viisi alueellista tilaisuutta Kemissä, Kouvolassa, Turussa, Vaasassa ja Varkaudessa. Yhteisenä teemana on perehdyttäminen. Vielä ennätät ja pääset mukaan, kun toimit nopeasti.

Lue lisää + ilmoittaudu nopeasti Kansainvälinen työturvallisuuspäivä

 

3. Perehdyttämisen osalta muistamme erityisesti kesätyöntekijöitä. Heidän valintojaan ja vastaanottoaan valmistellaan työpaikoilla jo täyttä päätä. Käy aihesivustollamme kurkistamassa, jos löytyisi lisäapua tähän tärkeään tehtävään. Tutustu asiaan lisää: Nuoret työelämässä ja kesätyö

 

4. Sote-valmistelun yhteydessä on viitattu usein Eksoten eli Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin esimerkilliseen toimintaan. Mutta mitä siellä on oivallettu tehdä eri tavalla ja oikein, kun tämä on laajemminkin herättänyt kiinnostusta. Katso asiasta julkaisemamme videoraportti, ja laita jakoon työpaikoilla. Eksoten esimerkki

 

5. Työterveyslaitoksen tuoreimman Kunta 10-tutkimusraportin mukaan kunta-alan henkilöstön sairauspoissaolojen määrä on jatkanut laskuaan, ja on alimmalla tasollaan sitten vuoden 2000. Laskua on tapahtunut myös fyysisesti raskaissa ammateissa

Lue lisää  Kunta 10 tutkimus

  

6, Jos et ole vielä tutustunut Julkisen alan työhyvinvointi 2014 –tutkimuksen tuloksiin, tee se tästä linkistä Julkisen alan työhyvinvointi 2014 !

 

Parhain Turvallisuus hallintaan –yhteistoimintaterveisin,

 

TTK:n julkisen alan asiantuntijat ja TTK:n kuntaryhmä

 

Timo Suurnäkki                   
Asta Koivikko                      
Hannu Tamminen

 


Turvallisuus hallintaan -uutiskirje 1/2015

Turvallisuus hallintaan kuntatyössä -hankkeen toimintavuosi 2015 on hyvässä vauhdissa. Nyt on aika keskittyä todenteolla hankkeen aikana luodun materiaalin hyödyntämiseen ja suunnata katse kohti työpaikoilla tehtävää turvallisuuskäytäntöjen kehittämistyötä.

Vuosi tuo tullessaan myös uusia toimintatapoja, joista uutiskirje on yksi. Uutiskirjeitä lähetetään kunta-alan ja kirkon alan työsuojelupäälliköille sekä työsuojeluvaltuutetuille noin kahden kuukauden välein.

Uutta toimintaa on myös työpaikkojen edustajien oppimisverkosto, johon kaikki kuntien ja kirkon alan työturvallisuuden kehittämisestä kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan.

Oppimisverkoston toiminta tulee tämän vuoden aika pitämään sisällään mm. Turvallisuus hallintaan kuntatyössä -seminaarin torstaina 21.5.2015 kello 12.00 - 16.00 Helsingissä, Kevan auditoriossa sekä alueellisia oppimistyöpajoja syksyn aikana.

Turvallisuus hallintaan -oppimisverkoston on tarkoitus linkittyä myös kunta-alalle valmisteilla olevan työelämän kehittämisohjelman, KUNTEKO2020:n sekä kirkon alan Kirteko2020 -ohjelman kanssa.

Siihen, mitä tapahtuu jatkossa, ja mitä asioita toivotte oppimisverkostossa nostettavan esiin, pystytte vaikuttamaan juuri te - verkostossa mukana olevat toimivat jäsenet.

Yhteistyöllä ja käytännön tarpeista suunnatulla toiminnalla voimme edistää Turvallisuus hallintaan kuntatyössä -hankkeen alkuperäisiä päämääriä - työtapaturmien ja ammattitautien määrän laskua niin kunta-alan kuin kirkon alan työpaikoilla. 


Parhain Turvallisuus hallintaan kunta- ja seurakuntatyössä -yhteistyöterveisin,


Timo Suurnäkki

Asta Koivikko
Hannu TamminenTurvallisuus hallintaan kuntatyössä -hanke

Turvallisuus hallintaan kuntatyössä -hanke toteutetaan kunta-alalla vuosina 2013 - 2015.


Hankkeen avulla halutaan nostaa työturvallisuustoiminnan ja turvallisuusjohtamisen arvostusta kunta-alan työpaikoilla. Lähtökohtana on nolla tapaturmaa -ajattelu. Kaikki tapaturmat ovat torjuttavissa. Työstä pitää päästä joka päivä terveenä kotiin.


Tavoitteeksi on asetettu se, että tapaturmien määrään ja taajuuteen saadaan vähintään 25 prosentin vähennys vuoteen 2015 mennessä. Turvallisuutta ja työympäristöä parantamlla luodaan myös työhyvinvointia. Turvallisessa työpaikassa on ilo tehdä töitä.


Turvallisuusjohtaminen avainasemassa

Kärkenä hankkeessa on työtapaturmien ja ammattitautien ennalta ehkäisy ja häiriötön toiminta.


Olemassa olevia työturvallisuuteen liittyviä tutkimuksia ja toimintamalleja hyödynnetään työpaikoilla.


Työn vaarojen tunnistus sekä riskien ja kuormituksen arviointi ja hyvä hallinta liitetään osaksi päivittäistä johtamista ja työntekoa.


Laatu ja tuottavuus paranevat

Hankkeessa nostetaan esiin myös huonon työturvallisuuden kustannukset ja työturvallisuustoiminnalla aikaan saatavat kustannussäästöt. Työturvallisuutta parantamalla parannetaan myös toiminnnan laatua, nostetaan tuottavuutta ja vähennetään kustannuksia, kun häiriöt vähenevät.


Hankkeen toteuttaa Työturvallisuuskeskuksen Kuntaryhmä yhteistyökumppaneineen.

Lisätietoja hankkeesta:
asiantuntija Timo Suurnäkki, p. 0400 706 193, etunimi.sukunimi@ttk.fi


Pitkäjänteinen työturvallisuustyö kunta-alalla -koulutustilaisuuksien aineisto

Pitkäjänteinen työturvallisuustyö kunta alalla 151013 (pdf) (1.8 MB)

Pitkäjänteinen työturvallisuustyö Linkit (pdf) (32.4 KB)

AVI Kuntahanke 2013 (pdf) (91.9 KB)

Kunta-alan verkkopalvelut (pdf) (240.9 KB)

Työpaikkaesimerkki Aktiivinen tuki ESShp (pdf) (1.7 MB)

Työpaikkaesimerkki Aktiivinen tuki Hameenlinna (pdf) (427.5 KB)

Työpaikkaesimerkki Aktiivinen tuki Turku SatSHPky1.10.2013 (pdf) (341.8 KB)

Työpaikkaesimerkki Aktiivinen tuki YS Sote (pdf) (342.4 KB)

 Työturvallisuus hautausmaalla - havaintoja harjoitellen -video