Elintarvikealan työtapaturmatilastoja

Tietosisältö

Tiedot pohjautuvat Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) tilasto- aineistoihin.

Valtakunnalliset tilastot antavat pohjaa työpaikoille verrata oman yrityksen tapaturma-lukuja yleiseen tapaturmakehitykseen. Yrityksen työturvallisuustyön kannalta on keskeistä laatia oma tapa seurata tapaturmia ja vaaratilanteita sekä raportoida niistä.


Työtapaturmien lukumäärä

Työtapaturmat jaotellaan työmatkatapaturmiin ja työpaikkatapaturmiin. Työmatkatapaturma on tapaturma, joka sattuu matkalla asunnosta työpaikalle tai työpaikasta takaisin asunnolle. Työpaikkatapaturma on työpaikalla, työpaikkaan kuuluvalla alueella tai työpaikan kahden toimipisteen välisellä matkalla sattunut tapaturma.


Työtapaturmien lukumäärä vahinkoluokittain; elintarviketeollisuus

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Yhteensä 3516 3465 3187 3325 3164 2966 2941 2 872 2 629 2 494
Työmatkatapaturmat 354 320 277 367 339 300 389 341 349 251
Työpaikkatapaturmat 3162 3145 2910 2958 2825 2666 2552 2 531 2 280 2 243

Työpaikkatapaturmien lukumäärä elintarviketeollisuuden eri sektoreilla

2013 2014
Yhteensä 2280 2242
Teurastus, lihatuotteiden valmistus 916 824
Kalan, äyriäisten ja nilviäisten jalostus 48 47
Hedelmien ja kasvisten jalostus ja säilöntä 105 126
Kasvi- ja eläinöljyjen ja -rasvojen valmistus 17 17
Maitotaloustuotteiden valmistus 266 275
Mylly- ja tärkkelystuotteiden valmistus 32 31
Leipomotuotteiden, makaronien yms. valmistus 401 428
Muiden elintarvikkeiden valmistus 272 285
Eläinten ruokien valmistus 57 48
Juomien valmistus 166 161


Työtapaturmien taajuus

Tapaturmariskejä havainnollistetaan vahinkojen lukumäärätietojen lisäksi suhteuttamalla vahingot tehdyn työn määrään eli tapaturmataajuudella. Tapaturnataajuus ilmaisee vahinkojen lukumäärän miljoonaa työntuntia kohden.

Työtuntimäärinä  taajuutta laskettaessa on käytetty Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen palkansaajien työtunteja.


Taulukossa ja graafissa on esitetty elintarviketeolisuuden, teollisuuden ja kaikkien toimialojen työpaikkatapturmien taajuus.


Työpaikkatapaturmien taajuus; elintarviketeollisuus, teollisuus ja kaikki toimialat

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Elintarviketeollisuus 49 53 49 51 53 50 43 41 39 39
Teollisuus 45 46 46 46 37 38 39 36 33 34
Kaikki toimialat 32 33 34 33 29 30 31 30 30 29